เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่บุคคลต้องเผชิญเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย เรากำลังรวบรวมเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกและพยายามสร้างบรรยากาศที่ผู้คนเข้าใจว่าทำไมต้องสวมหมวกนิรภัย เราจะทำความรู้จักกับกฎหมายของประเทศต่างๆเกี่ยวกับหมวกนิรภัยเหล่านี้และระดับการประจุบันของผู้คนที่ต้องเผชิญเมื่อไม่สวมใส่ เพียงแค่ร่วมมือกับเราและพยายามอย่างจริงจังเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับหมวกนิรภัยเหล่านี้